kanjos-portretMilivoje Novaković – Kanjoš, akademski slikar, magistar likovnih umetnosti (slikarstvo).

Rodjen u Ferizovćima-Rogatici. Likovnu akademiju završio je u Beogradu 1964. u klasi prof. Zorana Petrovića. Profesori su mu bili i istaknuti slikari: Milo Milunović, Đorđe Andrejević-Kun. Poslediplomske studije završio je u klasi Cuce Sokić i Nedelјka  Gvozdenovića 1967. u Beogradu. Pre upisa na likovnu akademiju privatno je učio slikanje kod slikara Jovana Bijelića.

Živi i aktivno stvara u Beogradu.

Član je ULUS-a od 1964. Redovno izlaže na samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlјi i inostranstvu. Do sada je imao preko 40 samostalnih izložbi, i učestvovao je na više od 300 kolektivnih izložbi. Kada je reč o izložbama ULUS-a, od 1965. do 2014. izlaže na svim značajnim izložbama, kao što su Oktobarski salon, Prolećne i Jesenje izložbe, izložbe male plastike i crteža, aukcijske izložbe, izložbe Kluba veterana ULUS-a, itd. Učestvuje u osnivanju i radu međunarodnih likovnih kolonija: Boje Vukovara (Vukovar), Velika Remeta (Fruška Gora), i mnogim drugim domaćim i međunarodnim likovnim kolonijama. Slike Milivoja Novakovića – Kanjoša se nalaze u državnim institucijama i privatnim kolekcijama naše i drugih zemalјa, kao na primer Nemačke, Holandije, Francuske, Austrije, Španije, Švedske, Engleske, Mađarske, Kanade, Makedonije, Hrvatske, itd.